Wróć do strony głównej

Relacja z XXI Forum Szpitali

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w Poznaniu odbyło się XXI Forum Szpitali. To wydarzenie dedykowane zarządzającym szpitalami organizowane  jest przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Polską Unię Szpitali Klinicznych oraz Stowarzyszenia Bono Serviamus. Gorące dyskusje, wymiana doświadczeń, ścieranie się opinii - takie było właśnie XXI Forum Szpitali.
W wydarzeniu uczestniczyli zarządzający ponad trzydziestoma szpitalami z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Agencji Badań Medycznych, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz środowisko specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. Podczas konferencji poruszane były gorące pytania w zarządzaniu związane z finansowaniem ochrony zdrowia, organizacji udzielania świadczeń, zarządzaniem kadrami w ochronie zdrowia. Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych Pan Jakub Kraszewski (UCK Gdańsk) przedstawił informację nt. kondycji finansowej szpitali klinicznych, która stanowiła punkt wyjścia do prowadzonej dyskusji. Podczas konferencji przedstawiciele szpitali klinicznych prezentowali dobre praktyki zarządcze w szpitalach. Dzięki aktywnemu udziałowi prof. dr hab. Małgorzaty Kotwickiej – Przewodniczącej Zespołu ds. opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody Dydaktyk” szeroko poruszone zostały kwestie prowadzenia dydaktyki w szpitalach. W tym temacie przedstawiono również wyniki badań ankietowych związanych z potrzebami szpitali klinicznych wynikających z kształcenia studentów (prezentował Marcin Miga – USK Opole). Prócz głównego nurtu obrad w ramach XXI Forum Szpitali odbyły się warsztaty towarzyszące dedykowane: dyrektorom medycznym, farmaceutom szpitalnym, rzecznikom szpitali, specjalistom z zakresu pozyskiwania środków na inwestycje prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i były okazją do wymiany doświadczeń oraz integrowania pracowników szpitali z całej Polski. Już dziś zapraszamy na XXII Forum Szpitali, które zaplanowane zostało na 21-22 listopada 2024 r.