Wróć do strony głównej

Relacja z XIX Forum Szpitali 18-19 listopada 2021 r.

W dniach 18-19 listopada 2021 r. w Poznaniu odbyło się już po raz dziewiętnasty Forum Szpitali. To ogólnopolskie wydarzenie współorganizowane przez Polską Unię Szpitali Klinicznych (PUSK) oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego przyciągnęło ponad 200 uczestników z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczył Minister Zdrowia Pan dr Adam Niedzielski oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Filip Nowak. Na zaproszenie organizatorów jako ekspert z zakresu ochrony zdrowia obradom przysłuchiwał się, a także brał udział w dyskusji były Minister Zdrowia Pan Piotr Gryza. Podczas dwudniowej konferencji wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: jakość w ochronie zdrowia, wizja ochrony zdrowia, sytuacja finansowa szpitali. Przedstawiciele poszczególnych szpitali członkowskich PUSK prezentowali dobre praktyki zarządcze. Jedną z takich praktyk zaprezentował Pan Dyrektor dr n o zdr. inż. Jacek Kryś- członek Zarządu PUSK. Podczas swojej prezentacji pt. ”Elektroniczny formularz badania opinii pacjentów jako odpowiedź na pandemiczne ograniczenia” zelektryzował zebranych w sali przeprowadzając na żywo ankietę on-line, demonstrując w ten sposób łatwość i przydatność tego typu rozwiązań w analizowaniu codziennej pracy oraz wdrażaniu ulepszeń wynikających z wniosków ankietowych. Pierwszy dzień zakończył się Walnym Zjazdem PUSK, podczas którego ustalono kontynuację działalności Zarządu w obecnym składzie, do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów.  
Drugi dzień Forum poświęcony był m.in. wymianie doświadczeń związanej z prowadzeniem przez szpitale kliniczne szpitali tymczasowych. Ponadto w udział w Forum aktywnie włączyła się Pani Joanna Adasik – Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, która przedstawiła prezentację nt. instrumentów wsparcia inwestycji sektora ochrony zdrowia, a także poprowadziła warsztaty w zakresie aplikowania o środki na realizację inwestycji. Prócz ww. warsztatów w drugiej części dnia odbyły się również warsztaty dla kierowników aptek szpitalnych oraz warsztaty dla dyrektorów medycznych i ordynatorów.

Poniżej przekazujemy link do wybranych wystąpień podczas Forum Szpitali:

https://www.youtube.com/user/skppedupl/videos

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami udostępnionymi przez Prelegentów. Dostępne są one pod adresem:

https://forumszpitali.pl/#materialy