Wróć do strony głównej

Relacja z XVIII Forum Szpitali

W dniach 17-18 października 2019 r. w Hotelu Andersia odbyło się XVIII Forum Szpitali. Po raz pierwszy w nowej formule prócz standardowych obrad zorganizowane zostały warsztaty dla kierowników aptek szpitali, kierowników działów rozliczeń i działów organizacji oraz dyrektorów medycznych.

Obrady pierwszego dnia Forum Szpitali rozpoczął dr hab. med. Szczepan Cofta (Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych), który wspólnie z  p. Stanisławem Szczepaniakiem (Z-ca Dyrektora Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu) nakreślił diagnozę obecnych problemów szpitali klinicznych w kontekście funkcjonowania w tzw. sieci szpitali. Diagnoza poparta została raportem PUSK na temat kondycji finansowej szpitali klinicznych. W obradach uczestniczył p. Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia, który odniósł się do prezentowanych problemów, a dzięki udziałowi podczas całego Forum p. Piotra Gryzy możliwa była polemika z byłym Ministrem Zdrowia, jednocześnie „architektem” i współtwórcą tzw. sieci szpitali. Podczas kolejnych sesji poruszane zostały tematy m.in. przyszłości opieki zdrowotnej w obliczu digitalizacji (prof. dr hab. Katarzyna Kolasa, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także nie zabrakło stałego elementu - prezentowania dobrych praktyk w szpitalach klinicznych. Swoje prezentacje przedstawili p. Marcin Sygut (Dyrektor SPSK nr 2 PUM w Szczecinie) w kontekście wdrażania w szpitalu programów naprawczych dla poszczególnych oddziałów. Pan Dyrektor Robert Krawczyk (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Warszawa) wspólnie z p. Maciejem Zabelskim (z-ca Dyrektora UCK WUM Warszawa) przedstawili zebranym działania podjęte w ramach konsolidacji szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Anna Szymczak (Audytor wewnętrzy Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze) poruszyła natomiast kwestię drastycznego wzrostu kosztów usług outsourcingowych, które prognozowane są na rok 2020.

Drugi dzień obrad rozpoczęła prezentacja wyników ankiet dotyczących prowadzenia badań klinicznych w szpitalach członkowskich Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Wyniki ankiet wraz z celnym komentarzem zaprezentowała p. Mariola Dwornikowska-Dąbrowska (Z-ca Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu).  Następnie temat badań naukowych w szpitalach kontynuował przedstawiciel Agencji Badań Medycznych p. Krzysztof Górski, a także Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UM w Poznaniu p. prof. dr hab. Michał Nowicki. Wśród poruszanych podczas II dnia obrad znalazły się również refleksje związane z tzw. siecią szpitali. Podczas tego panelu członkowie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a p. Piotr Gryza (były Minister Zdrowia, współtwórca założeń Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej) konfrontował się z opiniami zebranych oraz podzielił się swoimi uwagami na temat „sieci” po kilkunastu miesiącach po wprowadzeniu systemu. Swoje miejsce w Forum Szpitali miał znalazł również temat zarządzania zasobami ludzkimi. W kontekście działań związanych z kadrami medycznymi swoją prezentację przedstawiła p. Małgorzata Zadorożna (p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia), a temat specjalizacji w szpitalach klinicznych zaprezentował p. prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie). O kwestii obrony dobrego imienia podmiotów leczniczych mówiła Pani prof. UM Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) . W kontekście racjonalnego zarządzania szpitalami klinicznymi kwestię etatyzacji pielęgniarstwa w obliczu wprowadzonych norm zatrudnienia na łóżko szpitalne zaprezentowała p. Violetta Matecka (Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu).

Wprowadzone w tym roku sesje warsztatowe cieszyły się sporym zainteresowaniem. Podczas warsztatów dla kierowników aptek szpitalnych moderowanych przez p. dr n. farm. Hannę Jankowiak-Gracz farmaceuci wysłuchali interesującego wykładu p. dr Anny Rogali dotyczącego skutecznego budowania wizerunku farmaceuty szpitalnego, a także mieli okazję podyskutować na temat blasków i cieni farmacji szpitalnej. Warsztaty dla kierowników działów rozliczeń zorganizowane zostały przy współpracy z WOW NFZ, moderowane przez p. Annę Łukaszewską – Kierownika Działu Kontraktowania i Rozliczeń GPSK w Poznaniu, a warsztaty dla dyrektorów medycznych  zorganizowane zostały przy współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską przy wsparciu p. dr Marcina Karolewskiego. Płynące od uczestników warsztatów opinie wskazują, iż formuła warsztatowa powinna być kontynuowana
w kolejnych latach.