FAQ - Pytania i odpowiedzi

Czym są szpitale kliniczne? więcej

Szpitale kliniczne to szpitale zakwalifikowane do specjalistycznego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego jako szpitale ogólnopolskie, stanowiące bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznych w Polsce. Nazwę szpitala klinicznego noszą również niektóre szpitale resortowe posiadające status instytutów naukowych

Jakie są główne zadania PUSK? więcej

Zgodnie ze statutem podstawowym celem PUSK jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej szpitali klinicznych wobec organów administracji publicznej, płatników świadczeń finansowanych ze środków publicznych i innych, władzy ustawodawczej oraz organizacji o charakterze międzynarodowym.

PUSK oraz jej członkowie zobowiązani są działać wspólnie i w celu:

  • ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,
  • wspólnej reprezentacji wszystkich szpitali klinicznych jako świadczeniodawców wobec płatników świadczeń, dopuszczając możliwość działań solidarnych,
  • oddziaływania na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów szpitali klinicznych,
  • działania na rzecz upowszechniania skutecznych i efektywnych metod zarządzania opieką zdrowotną,
  • integracji osób zajmujących funkcje kierownicze w opiece zdrowotnej oraz osób zainteresowanych procesami zarządzania, organizacji i ekonomii zdrowia,
  • delegowania swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów doradczych, agend rządowych, samorządowych, ustawodawczych, ochrony i promocji zdrowia

 

Kto może zostać członkiem PUSK? więcej

Członkami zwyczajnymi PUSK mogą być Dyrektorzy reprezentujący szpital, dla którego organem założycielskim jest państwowa uczelnia medyczna

Jak można zostać członkiem PUSK? więcej

Członkiem PUSK można zostać poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie rocznej składki członkowskiej. Deklarację można pobrać w zakładce: Informacje dla instytucji -> Deklaracja Członkowska. Wypełnioną deklarację należy przesłać pocztą na adres siedziby PUSK.

Kto jest obecnie członkiem PUSK? więcej

Lista aktualnych członków PUSK znajduje się w zakładce O nas -> Członkowie

Kto przewodniczy działaniom PUSK? więcej

Organami zarządzającymi PUSK są Przewodniczący Zarządu, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Aktualny skład Organów znajduje się w zakładce: O nas -> Zarząd. Od 2012 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu pełni Jan Talaga – Dyrektor Naczelny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do Nas - odpowiemy najszybciej jak to możliwe