Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie

Dziecięcy Szpital Kliniczny 
im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie 

ul. Chodźki 2 

20-093 Lublin

tel.: (81) 740 45 50, (81) 743 13 81, (81) 718 51 20

e-mail: dsk@dsk.lublin.pl

www.dsk.lublin.pl

Dyrektor

Jerzy Szarecki