Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie 

ul. Żwirki i Wigury 63A

02-091 Warszawa

tel.: (22) 522 73 33, (22) 522 73 80, (22) 522 73 91, (22) 522 73 91

e-mail: szpital@spdsk.edu.pl

http://spdsk.edu.pl

Dyrektor:

Robert Krawczyk