Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 

ul. Sierakowskiego 13 

03-709 Warszawa

tel.: (22) 511 62 00, (22) 511 63 00, (22) 511 63 10

e-mail: spkso@spkso.waw.pl

www.spkso.waw.pl

lekarze:

Jerzy Szaflik