Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Andrzeja Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

ul. Francuska 20 - 24 

40-027 Katowice

tel.: (32) 259 12 00, (32) 259 16 55

e-mail: spskm@spskm.katowice.pl

www.spskm.katowice.pl

Dyrektor:

Włodzimierz Dziubdziela