Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

ul. Konarskiego 13 

05-400 Otwock

tel.: (22) 779 40 31, (22) 779 32 02, (22) 779 40 31 wew. 218

e-mail: sekretariat@spskgruca.pl

www.spskgruca.pl

Dyrektor

dr n. med. Mieczysław Błaszczyk