Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ul. Czerniakowska 231 

00-416 Warszawa

tel.: (22) 584 14 00, (22) 584 12 50, (22) 584 13 08, (22) 584 12 98

e-mail: szpital@szpital-orlowskiego.pl

www.szpital-orlowskiego.pl

Dyrektor:

Tomasz Kopiec