Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

ul. 3-go Maja 13-15 

41-800 Zabrze

tel.: (32) 370 45 31, (32) 370 45 22, (32) 370 45 22

e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Dyrektor:

Dariusz Budziński