Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie 

ul. Unii Lubelskiej 1 

71-252 Szczecin

tel.: (91) 425 30 00, (91) 452 30 02, (91) 425 30 05

e-mail: sekretariat@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl

Dyrektor:

dr n. med. Konrad Jarosz