Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 

ul. Jaczewskiego 8 

20-954 Lublin

tel.: (81) 724 45 00, (81) 724 44 00, (81) 724 44 06

szpital@spsk4.lublin.pl

 www.spsk4.lublin.pl

Dyrektor:

Dr n. med. Jarosław Starownik