Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 

ul. Medyków 16 

40-752 Katowice

tel.: (32) 207 18 00, (32) 207 15 10, (32) 207 15 04

e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl

 www.gczd.katowice.pl

Dyrektor:

Marian Kreis