Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 

ul. Ziołowa 45/47 

40-635 Katowice

tel.: (32) 202 40 25, (32) 359 80 00, (32) 359 83 13, (32) 359 88 55

e-mail: sekretariat@gcm.pl

www.gcm.pl

Dyrektor:

Klaudia Rogowska