Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

ul. Kopernika 36 

31-501 Kraków

tel.: (12) 424 70 00, (12) 424 70 01, (12) 424 70 03, (12) 424 70 03

info@su.krakow.pl

www.su.krakow.pl

Dyrektor:

Marcin Jędrychowski