Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
im. Wojskowej Akademii Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- Centralny Szpital Weteranów 

ul. Żeromskiego 113 

90-549 Łódź

tel.: (42) 639 34 20, (42) 639 35 92, (42) 639 35 92, (42) 639 34 15

e-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl

www.usk.umed.lodz.pl

Dyrektor:

dr n. med. Monika Domarecka