Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w warszawie 

ul. Lindleya 4 

02-005 Warszawa

tel.: (22) 502 20 00, (22) 502 12 00, (22) 502 11 30

e-mail: szpital@dzieciatkajezus.pl

www.dzieciatkajezus.pl

Dyrektor:

prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał