Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49 

60-355 Poznań

tel.: (61) 869 11 00, (61) 869 12 03, (61) 869 12 13

e-mail: szpital@usk.poznan.pl

www.usk.poznan.pl

Dyrektor:

dr n. med. Krystyna Mackiewicz