Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki 
nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 

85-094 Bydgoszcz

tel.: (52) 585 40 00, (52) 585 40 02, (52) 585 48 82, (52) 585 48 83

e-mail: sekretariat@jurasza.pl

www.jurasza.pl

Dyrektor:

dr n.o zdr. inż Jacek Kryś