Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 

ul. Montelupich 4 

31-155 Kraków

tel.: (12) 424 55 55, (12) 424 54 24, (12) 424 50 50, (12) 424 54 81 

e-mail: sekretariat@uks.com.pl

www.uks.com.pl

Dyrektor:

Marek Szwarczyński