Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

ul. Wielicka 265 

30-663 Kraków

tel.: (12) 658 20 11, (12) 658 06 56, (12) 658 10 81, (12) 658 12 71

e-mail: sekretariat@usdk.pl

www.szpitalzdrowia.pl

Dyrektor:

dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ