Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 

ul. Borowska 213 

50-556 Wrocław

tel.: (71) 733 11 00, (71) 733 11 97

e-mail: sekretariat@usk.wroc.pl

www.usk.wroc.pl

Dyrektor Naczelny:

Piotr Pobrotyn