Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

ul. M.C. Skłodowskiej 24 A 

15-276 Białystok

tel.: (85) 746 80 00, (85) 746 83 35, (85) 746 83 35, (85) 746 87 37

e-mail: uskwb@umb.edu.pl

www.usk.bialystok.pl

Dyrektor:

mgr Marek Karp