Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 

ul. Warszawska 30 

10-082 Olsztyn

tel.: (89) 524 53 50, (89) 524 53 51, (89) 524 53 56

e-mail: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl

www.usk-olsztyn.pl

Dyrektor:

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM