Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Al. W. Witosa 26

45-401 Opole

tel.: 77 45 20 745

e-mail: centrum@wcm.opole.pl

www.wcm.opole.pl

Dyrektor:

Dariusz Madera